WebZdarma.cz
adresa:
Rolnická 693/1
Brno , 62500
email:
bd-rolnicka1@seznam.cz
GPS:
N 49°09,970´
E 016°34,700´
NOVINKY
KONTAKTY
DOKUMENTY DRUŽSTVA
HISTORIE DRUŽSTVA
DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA
FOTOGALERIE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí USNESENÍ členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 27.6,2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do června 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do prosince 2016
V dokumentech je k nahlédnutí USNESENÍ členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 23.6.2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do července 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí USNESENÍ členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 23.6.2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do prosince 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA na členskou schůzi družstva

Schůze se koná dne 23.6.2015 v 17.00 hod. v kanceláři družstva v domě Rolnická 1,Brno- Bohunice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do června 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí USNESENÍ členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 24.6.2014 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do prosince 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upravené stanovy družstva BD-Rolnická 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA na členskou schůzi družstva
Schůze se koná dne 24. 6. 2014 /úterý/ v 17.00 hod. v objektu CVČ Lány 3, Brno-Bohunice.
Navrhovaný program :
1. Prezence účastníků
2. Zahájení schůze
- volba předsedajícího schůze a zapisovatele
- volba 2 členů ke sčítání hlasů
- schválení programu schůze
3. Schválení úpravy stanov družstva dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ve formě přijetí nového úplného znění stanov družstva
Poznámka: Stanovy družstva je nutné do 30. 6. 2014 přizpůsobit nové právní úpravě obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Navrhuje se zachovat strukturu původního znění stanov družstva a přizpůsobit text nové právní úpravě tam, kde je to nutné, případně účelné. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.
4. Odvolání stávajících členů představenstva
5. Odvolání stávajících členů kontrolní komise
6. Volba nových členů představenstva
7. Volba nových členů kontrolní komise
8. Přehled hospodaření družstva
- stav dluhů za nájemné a služby
9. Schválení řádné účetní uzávěrky za r. 2013
10. Rekapitulace provedených úprav/oprav v domě na adrese Brno, Rolnická 693/1
11. Diskuse
12. Závěr schůze
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do června 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usnesení a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 26.6.2013 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usnesení a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 1.6. 2012 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny do května 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usnesení a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 6.5. 2011 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je opravený sazebník poplatků a přidaný Převod práv a povinností
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usneseníÍ a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 28.1.2011 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usneseníÍ a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 29.6.2010 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usneseníÍ a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne7.12..2009 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice. A nově i sazebník polatků.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech k nahlédnutí požární řád
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usneseníÍ a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne25.6.2009 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí usneseníÍ a zápis členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 8.4.2009 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bytové družstvo Rolnická 1 nabízí pronájem vytápěných nebytových prostor v suterénu panelového domu pro tiché využití (kanceláře, sklady apod.).
Předmětem pronájmu jsou 3 místnosti, chodba a společné WC o celkové rozloze 50 m2, dle přiloženého nákresu.
Podmínkou pronájmu je vybudování samostatného vchodu (ozn.A), rekonstrukce WC vč.druhého vchodu (ozn.C) a uzamykatelného předělu od dalších prostor (ozn.B) využívaných pro potřeby družstva.
Nájemné činí 60,- Kč/m2/měs. + spotřebované energie.
Nabídky prosím zasílejte na e-mail: bd-rolnicka1@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ing.Miloš Kulda – tel.602 968 803
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předpis tepla pro nájemníky ke stažení zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nájem přes SIPO
Zdržení plateb nájmu prostřednictvím SIPO není způsobeno jednáním družstva ani správce domu (firmy IKON). Podklady byly poslány na Českou poštu, s.p. již 20.9.2008. Dosud nebyla od ČP poslána ani smlouva, po jejímž podpisu je možné přehlašovat SIPO. Zdržení nastalo údajně z důvodu nemoci odpovědné pracovnice. Věc urgujeme a děláme co můžeme. Omlouváme se za vzniklé potíže, které pravděpodobně ještě chvíli potrvají.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanály společné antény:
PROGRAM
KANÁL
PROGRAM
KANÁL
ČT 1
S 14
ČT 4 SPORT
S 23
ČT 2
S 11
STV 1
C 9
NOVA
S 9
STV 2
C 7
PRIMA
S 5
JOJ
C 11
ČT 24
S 20
ÓČKO
C 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny :
Každé 1. úterý v měsíci 17-18hod ( tj. 4.11. 2008, 2.12. 2008 , 6.1.2009 , ... )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí USNESENÍ členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 16.9.2008 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
Historie družstva je doplněna do 23.9.2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí nový domovní řád.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA na členskou schůzi družstva
Schůze se koná dne 16.9.2008 v 17:00 hodin v objektu Lány 3, Brno-Bohunice.
Navrhovaný program :
1. Prezentace účastníků
2. Zahájení schůze
- volba předsedajícího schůze a zapisovatele
- schválení programu schůze
3. Schválení nájemní smlouvy
4. Stanovení cenové výše nájemného
- výše příspěvku do fondu oprav
- výše dalších poplatků (daň, pojištění, správa, SIPO, SMBD, odměny, právní zast.)
5. Schválení domovního řádu
6. Termín úklidu společných prostor
7. Oprava hasicího zařízení
8. Seznámení se stavem revitalizace domu
- projekt
- plastová okna a dveře
- stupačky SV a TUV
- balkony (opláštění + garsonky)
- střecha
- komunikátory
- opláštění domu (dle posudku)
9. Plánované drobné opravy + stanovení limitu schvalování
10. Pronájem nebytových prostor
11. Usnesení, závěr schůze
Svolavatel : Ing. Kulda Miloš, dne 2.9.2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V dokumentech je k nahlédnutí zápis ze schůze bytového družstva Rolnická 1,se sídlem v Brně,konané dne 28.05.2008 v budově CVČ - Lány 3,Brno – Bohunice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornění pro nájemníky – v době letních prázdnin (červenec – srpen) nebudou stanoveny Úřední hodiny – v případě potřeby je možné pro zanechání vzkazu či připomínek využít schránku družstva nebo naše webové stránky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí USNESENÍ členské schůze bytového družstva Rolnická 1, družstva konané dne 28.05.2008 v CVČ Lány 3, Brno - Bohunice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K dispozici je nově upravená návštěvní kniha pro připomínky a názory nájemníků.

ÚŘEDNÍ HODINY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROLNICKÁ 1
19.6.2008 (čtvrtek) 18:00 – 19:00
poslední úřední hodiny před prázdninami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA na členskou schůzi družstva
Schůze se koná dne 28.5.2008 v 18:00 hodin v objektu Lány 3, Brno-Bohunice.
Navrhovaný program :
1. Prezentace účastníků
2. Zahájení schůze
- volba předsedajícího schůze a zapisovatele
- schválení programu schůze
3. Koupě domu
- presentace stavu úhrady 2.členského vkladu
V případě potřeby:
- zveřejnění počtu a druhů volných bytů (neuhrazených členy družstva)
- projednání vyloučení členů, kteří neuhradili 2.členský vklad ani v prodlouženém termínu
- sběr požadavků na koupi těchto bytů
- sdělení termínu a podmínek úhrady
- losování
4. Ostatní informace členům družstva
- plán dalšího postupu
5. Diskuse
6. Usnesení, závěr schůze
Vzhledem k vysoké závažnosti projednávané problematiky (bod 3) prosíme o co nejvyšší účast členů.
Svolavatel : Ing. Kulda Miloš, dne 14.5.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------
ÚŘEDNÍ HODINY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROLNICKÁ 1
22.05.2008 (čtvrtek) 18:00 – 19:00
05.06.2008 (čtvrtek) 18:00 - 19:00
( kancelář bytového družstva , 0 patro)
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise konané dne 01.04.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------
ÚŘEDNÍ HODINY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROLNICKÁ 1
10.04.2008 (čtvrtek) 18:00 - 19:00
17.04.2008 (čtvrtek) 18:00 - 19:00
24.04.2008 (čtvrtek) 18:00 - 19:00
30.04.2008 (středa) 18:00 - 19:00
07.05.2008 (středa) 18:00 - 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení nájemníci,
rád bych Vás touto cestou informoval, že představenstvo družstva zažádalo MMB o prodloužení splatnosti za náš dům, ale toto prodloužení bylo vyžádáno jako rezerva aby nájemníci i přes případné problémy stihli složit druhý členský vklad.
Celou sumu MUSÍME zaplatit a tedy musí existovat časová rezerva na případnou změnu plátce (nabídka bytů jejichž nájemníci si je náhle nemohou dovolit, výběr případného zájemce, změna výzvy, projednání na členské schůzi, která má 14 dnů svolávací lhůtu atd.). Pokud bychom vše nechali na poslední chvíli, tak peníze nedáme dohromady a dům nám MMB neprodá !
Z tohoto důvodu také nechci datum prodloužení zveřejňovat, aby toho někdo zbytečně nezneužil.
Pokud má některý člen družstva problém s dodržením termínu splatnosti dle předané výzvy, je zde prostor na jeho řešení. V takovém případě však prosím kontaktujte některého člena představenstva nebo přímo mne osobně.

Děkuji za pochopení

Ing.Miloš Kulda - předseda

-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí finální výpočet ceny bytů.
-----------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA na členskou schůzi družstva
Schůze se koná dne 19.3.2008 v 17:00 hodin v objektu Lány 3, Brno-Bohunice.
Navrhovaný program :
1. Prezentace účastníků
2. Zahájení schůze
- volba předsedajícího schůze a zapisovatele
- schválení programu schůze

3. Koupě domu
- presentace průběhu a výsledku jednání o snížení ceny za měřicí a regulační techniku
- volba způsobu úhrady za měřicí a regulační techniku
- presentace stavu koupě domu od Statutárního města Brna
- sdělení termínu úhrady 2.členského vkladu a rozdání výzvy k úhradě

4. Ostatní informace členům družstva
- požadavky dodržování pořádku v domě a okolí (vchody, skleníky, chodby, sklep apod.)
5. Diskuse
6. Usnesení, závěr schůze
Pozn.: Na členské schůzi je možné získat kopie dokumentů, potřebných k získání úvěru na splacení 2.členského vkladu.
Vzhledem k vysoké závažnosti projednávané problematiky (zejména bod 3) prosíme o co nejvyšší účast členů.

Svolavatel : Ing. Kulda Miloš, dne 6.3.2008

-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí zápis ze schůze konané 5.2.2008
V "důležitých tel. číslech" přidán kontakt na nouzové otevírání bytů
-----------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACE NÁJEMNÍKŮM:
Vážení nájemníci, potvrzení o výši ceny bytu (druhém členském podílu) budeme vydávat o něco později, než jsem avizoval na členské schůzi.
V současné době probíhají jednání s představiteli MČ Brno-Bohunice ohledně koupě měřicí a regulační techniky, ke které se musíme podle nabídky Magistrátu města Brna zavázat.
Předložená smlouva je z naší strany neakceptovatelná a v těchto dnech vedeme několik jednání za účelem její změny.
O výsledku a aktualizovaných termínech Vás budu informovat.
Děkuji za pochopení.
Ing.Miloš Kulda, Předseda představenstva
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí nový výpočet ceny bytu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Členové předsednictva družstva provedli kontrolu na jednotlivých patrech a zjistili, že většina nájemníků přistoupila k  vyklizení velmi zodpovědně a využili možnosti přistavených kontejnerů. Těmto nájemníkům patří poděkování. Předsednictvo družstva apeluje na ty nájemníky, kteří této možnosti nevyužili (např. v 11. patře), aby urychleně provedli vyklizení „skleníků“. Bude provedena nová kontrola a pokud se zjistí, že ve „sklenících“ jsou i jiné věci než povolená kola a kočárky, bude objednán jejich odvoz a náklady budou rozpočítány mezi nájemníky, kterým tyto věci patří.
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech jsou k nahlédnutí zápisy ze schůzí konaných 4.12. a 19.12.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dne 19.12.2007 v 17.00 hod. se koná členská schůze družstva v objektu Centra volného času, Lány 3.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dne 14.11.2007 (ve stanovené lhůtě) byl na Magistrát města Brna předán dopis BD, kterým BD přijímá nabídku na koupi domu Rolnická 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dne 12.9.2007 (ve stanovené lhůtě) byl na Magistrát města Brna předán dopis BD, kterým BD Rolnická 1 oznamuje Magistrátu města Brna založení právnické osoby za účelem koupě domu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí výpočet ceny bytu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí program a usnesení schůze představenstva ze dne 6.11.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 16.-18.11. 2007 bude u vchodu přistaven kontejner, určený k vyklizení společných prostor.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 26.-28.10. 2007 bude u vchodu přistaven kontejner, určený k vyklizení společných prostor.
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí zápis a usnesení ze schůze bytového družstva Rolnická 1,družstva,ze dne 25.9.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------
Zápis bytového družstva do Obchodního rejstříku nabyl právní moci dne 14.9.2007.
-----------------------------------------------------------------------------------------
V dokumentech je k nahlédnutí a případnému připomínkování Jednací řád, který bude projednán na členské schůzi 25.9.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dne 25.9.2007 v 17:00hod se koná Členská schůze družstva v Centru volného času Lány
-----------------------------------------------------------------------------------------

Termíny dle nabídky nabídky Magistrátu města Brna jsou následující:

-termín převzetí poslední nabídky resp. Vyvěšení nabídky v domě - 17.7.2007
-60-ti denní lhůta pro založení právnické osoby atd. - do 15.9.2007
-120-ti denní lhůta pro předložení dokladů k uzavření smlouvy - 14.11.2007
 
Bytové družstvo Rolnická 1, družstvo